Styrelsen

(Gruppbild)

STYRELSEN

Namn E-post Telefon  Roll Ansvarsområde
Susann Lamberg susannlamberg@gmail.com  070-355 66 83 Ordförande/Ledamot Leverantörer, övergripande
Josef Lindholm josef.lindholm@gmail.com 076-108 16 04 Sekreterare/Ledamot
Annelie Einarsson annelie@blixtmail.se 070-373 82 35 Kassör/Ledamot Ekonomi
Thomas Waara thomas.waara@gmail.com 070-990 12 63 Ledamot Teknikgrupp
Carin Larsson clar@telia.com 070-256 22 88 Suppleant Yttre och inre miljö
Anders Lindblom anders.66@hotmail.com 072-297 23 03 Suppleant Bitr kassör
Lena Strand lena.strand65@icloud.com 073-662 24 03 Suppleant Nyckelansvarig

TEKNIKGRUPP

Namn Lgh nr. Telefon E-post Ansvarsområde
Thomas Waara 2112 070-990 12 63 thomas.waara@gmail.com Sammankallande
Leif Collin 1132 070-642 09 43 lrc@allt2.se Hiss/ventilation
Martin Arnöman 2151 073-768 14 23 martin.arnoman@gmail.com  El/belysning
Patrik Eriksson 1111 070-428 35 55 patrik@byggkvalitenykoping.se Bygg/snickeri
Joe Estenfeld 192 070-592 80 15 joe@estenfeld.se El/Tele/Fiber/TV
Mats Hult 2152 073-655 26 57 matshult@gmail.com VVS/sprinkler
Yngwe Wigholm 251 070-326 35 59 gudrungson7@gmail.com Bygg/snickeri
Stefan Blom 252 070-269 98 71 stefangunilla.blom@gmail.com Brandskydd

Gruppen består av medlemmar som på ett positivt sätt ställt sig till förfogande. Genom gruppens försorg kommer vissa åtaganden/reparationer att utföras, och på så vis kan föreningen spara in på kostnader för att anlita externa firmor, något som kommer oss alla till del.

I gruppens uppgifter ingår bl.a:

  • Periodisk test och kontroll av brandteknisk natur
  • Byte av ljuskällor i allmänna utrymmen
  • Uppdatering portkodsystem
  • Byte namnskyltar vid inflyttning
  • Smörjning av lås, justering av dörrstängare
  • Vid behov öppna dörr för åtkomst till lägenhets huvudströmbrytare
  • Laga skador på fasad
  • Vara speakingpartner till styrelsen i tekniska frågor
  • Föreslå energibesparningsåtgärder

Gruppen skall inte användas för arbeten inne i de enskilda lägenheterna.
Om ni upptäcker något som bör åtgärdas, kontakta någon i gruppen.

Samtliga medlemmar i teknikgruppen har nyckel för åtkomst av lägenheternas huvudströmbrytare.

Om det finns någon/några i föreningen som har specialistkunskaper inom fastighetsområdet och som vid behov kan bistå Teknikgruppen är vi tacksamma om ni hör av er.