Gästparkeringen

Ni som ibland har gäster som parkerar på vår gästparkering, var noga med att ge dem ett parkeringstillstånd. Några vänner till oss fick en p-bot då vi inte var tillräckligt snabba (8 min) att lägga dit tillståndet. Överklagan skickades in och vi påpekade att få personer i denna förening hinner in för att hämta ett tillstånd på så kort tid, men lönlöst. Q-park menar att 5 minuter ska vara tillräckligt. Så möt gärna era gäster med ett ifyllt tillstånd, så fler slipper dessa onödiga böter.

Vänligen Anna och Josef, lgh 131

Motioner inför årsstämman

Inför kommande ordinarie föreningsstämma 23 april kl 18.30, som hålls i ett konferensrum på nedre plan i nya Rosvalla-arenan (nås lättast från huvudentrén), ges medlemmar möjlighet att lämna in motioner.

Medlem, med önskemål om att ett visst ärende ska behandlas på den ordinarie föreningsstämman, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 23 mars 2018. Motioner läggs i föreningens röda brevlåda i entréplan.

Detta för att ärendet ska kunna tas upp i kallelsen, som skickas ut senast 14 dagar före stämman.

Blankett finns att skriva ut här: Motionsbegäran 2018

Städdag

Söndagen den 8 okt. träffas vi kl. 10.00 för att utföra den sedvanliga höststädningen. Vi beräknar hålla på till c:a 12.00. Efter utfört arbete grillar vi tillsammans.

Städdag

Söndagen 7 maj träffas vi kl 10.00 för att utföra den sedvanliga vårstädningen. Vi beräknar att hålla på till ca 13.00. Efter utfört arbete grillar vi tillsammans.