Motioner inför Årsstämma

Inför kommande ordinarie föreningsstämma 24 april kl 18.30, som hålls i ett konferensrum på nedre plan i nya Rosvalla-arenan (nås lättast från huvudentrén), ges medlemmar möjlighet att lämna in motioner.

Medlem, med önskemål om att ett visst ärende ska behandlas på den ordinarie föreningsstämman, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 13 mars 2015. Motioner läggs i föreningens röda brevlåda i entréplan.

Detta för att ärendet ska kunna tas upp i kallelsen, som skickas ut senast 14 dagar före stämman.

Blankett finns att skriva ut här