Extra stämma

I samband med städdagen 3 maj hålls en extra stämma med anledning av att en stadgeändring ska göras. Se kallelse uppsatt vid hissarna.